Troubleyn | Jan Fabre

The Monastic Performance, The Mystic Contract, The Ecstatic Recording

Jan Fabre in St Augustine's Church in Antwerp

Authors: Barbara De Coninck, Joanna De Vos, Paul Huvenne, Jenske Van der Akkerveken, Joost Vander Auwera & Els Wuyts
 Language: English
Mercatorfonds
Zuidstraat 2
1000 Brussel
België

 

 

close