Troubleyn | Jan Fabre

Verlangen naar volmaaktheid - 21 jaar verzamelen door het Krüller-Müller Museum

01.04.2012 – 28.10.2012


© Angelos bvba - Pat Verbruggen

Artists: Cai Guo-Qiang, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Gilbert & George, Armando, Jo Baer, Louise Bourgeois, Daan van Golden, Anselm Kiefer, Matt Mullican, Bruce Nauman, Herman De Vries, Franz West, Rémy Zaugg, …

OPENING HOURS

Tuesday – Sunday: 10 a.m. – 5 p.m.
closed on Mondays

INFORMATIONS

+31 318 591241
info@kmm.nl

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
Netherlands
Website

close